FOR ASYLUM SEEKERS 

The Social Welfare Services announce that the registration of unemployed asylum seekers at the Public Employment Service Registry is MANDATORY for the provision of Material Reception Conditions (Welfare benefits). 

Therefore, all asylum seekers are asked to REGISTER and/or RENEW their registration through the Labour Office Online Platform that is in use since June 2021 (You can find the Labour Office Online Platform here)

IMPORTANT! If you have already registered online in the last few months, please make sure to login in your account and go to Application Renewal to see the renewal period and renew your unemployment registration. Please remember to search for jobs under the Application and Vacancy Matching section.

For more information or support, contact HelpRefugeesWork via:

Telephone: 22205959

Mobile: 97767329 (WhatsApp/Viber)

Email: info@helprefugeeswork.org

Fb: @HelpRefugeesWork

----------------------------------------------------------------------------

التسجيل في مكتب العمل وشروط استلام المنفعة  (الرعاية الاجتماعية) 

تعلن خدمات الرعاية الاجتماعية أن تسجيل طالبي اللجوء العاطلين عن العمل في سجل خدمة التوظيف العامة إلزامي لتوفير شروط استقبال المنفعة (مزايا الرعاية الاجتماعية) 

لذلك ، يطلب من جميع طالبي اللجوء التسجيل و / أو تجديد تسجيلهم من خلال منصة مكتب العمل عبر الإنترنت المستخدمة منذ حزيران 2021 (يمكنك العثور على منصة مكتب العمل عبر الإنترنت) هنا 

هام ! إذا كنت قد سجلت من قبل عبر الإنترنت في الأشهر القليلة الماضية ، فالرجاء التأكد من تسجيل الدخول إلى حسابك والانتقال إلى تجديد الطلب لمعرفة فترة التجديد وتجديد تسجيل وقة البطالة الخاص بك. يرجى تذكر البحث عن وظائف ضمن قسم "التطبيق ومطابقة الوظائف الشاغرة" 

 عن طريق: HelpRefugeesWorkللمزيد من المعلومات و الدعم يمكنك التواصل مع  

 22205959 

 97767329 (WhatsApp/Viber) 

info@helprefugeeswork.org 

Fb: @HelpRefugeesWork 

-------------------------------------------------------------

Conditions d'inscription au Bureau du travail et conditions matérielles d’accueil (bénéfices du Welfare)

Le Welfare (Services sociaux) annonce que l'inscription des demandeurs d'asile sans emploi au Registre public du service à l'emploi est OBLIGATOIRE pour la mise à disposition des Conditions matérielles d'accueil (bénéfices du Welfare).

Par conséquent, tous les demandeurs d'asile sont priés de S'INSCRIRE et/ou de RENOUVELER leur inscription sur la plateforme en ligne du Bureau du travail qui est utilisée depuis juin 2021 (vous pouvez trouver la plateforme en ligne du Bureau du travail ici).

IMPORTANT! Si vous vous êtes déjà inscrit en ligne au cours des derniers mois, assurez-vous de vous connecter à votre compte et accédez à «Application Renewal» (le renouvellement de la demande) pour voir la période de renouvellement et renouveler votre inscription au chômage. N'oubliez pas de rechercher des emplois dans la section «Application and Vacancy Matching» (candidature et postes vacants qui correspondent à votre profil).

Pour plus d'informations ou pour obtenir de l'aide, contactez HelpRefugeesWork via:

️ 22205959

97767329 (WhatsApp/Viber)

info@helprefugeeswork.org

Fb: @HelpRefugeesWork

-------------

Diiwaangelinta Xafiiska Shaqada iyo Shuruudaha Soo Dhaweynta Agabka (faa'iidooyinka weelfeerka)

Adeegga daryeelka bulshadu waxa uu ku dhawaaqayaa in diiwaangelinta magangelyo-doonayaasha shaqo la'aanta ah ee Diiwaanka Adeegga Shaqaalaynta Dadweynaha ay waajib ku tahay bixinta Shuruudaha qaabilaada agabka (faa'iidooyinka daryeelka).

Sidaa darteed, dhammaan magangelyo-doonka waxaa laga codsanayaa inay is-diwaangeliyaan oo/ama cusboonaysiiyaan diiwaangelintooda iyada oo loo marayo Platform-ka Online-ka ah ee Xafiiska Shaqada ee la isticmaalo illaa Juun 2021 (Waxaad ka heli kartaa Xafiiska Shaqada ee Platform Online)

MUHIIM! Haddii aad hore uga diiwaan gashanayd online bilihii la soo dhaafay, fadlan hubi inaad gasho akoonkaaga tag Codsiga Cusboonaysiinta si aad u aragto xilliga cusboonaysiinta oo aad dib u cusboonaysiiso diiwaangelintaada shaqo la'aanta. Fadlan xasuuso inaad ka raadiso shaqooyinka hoostooda qaybta Codsiga iyo qaybta u dhigma ee bannaan Macluumaad dheeri ah ama taageero, kala xiriir HelpRefugeesWork iyada oo loo marayo:

Telephone: 22205959

Mobile: 97767329 (WhatsApp/Viber)

Email: info@helprefugeeswork.org

Fb: @HelpRefugeesWork