ΟΙ αιτητές ασύλου δικαιούνται να εργοδοτούνται μόνο στους πιο πάνω τομείς/επαγγέλματα, 9 μήνες μετά την ημερομηνία υποβολής της αίτησής ασύλου. 
Για τη σχετική απόφαση και πληροφορίες για την διαδικασία που πρέπει να ακολουθηθεί, πατήστε εδώ.