Are you interested to learn Greek (all levels)?

Ma xiisaynaysaa inaad barato Giriigga (dhammaan heerarka)? 

Vous souhaitez apprendre le grec (tous niveaux) ? 

هل أنت مهتم بتعلم اليونانية (جميع المستويات)؟

----------

The following institutes are currently receiving applications for their Fall/ Winter programs:

➡️ University of Cyprus (Nicosia) - Deadline: 05/09/20

➡️ State Institutes for Further Education (all cities) - Deadline: 09/09/20

Contact Help Refugees Work on WhatsApp/Viber at 97767329 or via phone at 22205959 for more information or assistance to register.
--------

Machadyada soosocda waxay hada helayaan codsiyada barnaamijyadooda  Jiilaalka:

➡️Jaamacadda Cyprus  (Nicosia) - Wakhtiga kama dambaysta ah: 05/09/20

➡️Machadyada Gobolka ee Waxbarashada Dheeraadka ah (magaalooyinka oo dhan) - Wakhtiga kama dambaysta ah: 09/09/20.

La xiriir Qaxootiga Caawinta ah ee ka shaqeeya WhatsApp / Viber lambarka 97767329 ama taleefanka 22205959 si aad u hesho macluumaad dheeraad ah ama caawimaad si aad isu diiwaangeliso.

--------

Les établissements suivants reçoivent actuellement les candidatures pour leurs programmes d’automne/hiver :

➡️ Université de Chypre (Nicosie) – Date limite : 05/09/20

➡️ Établissements publics d’éducation supérieure (toutes les villes) – Date limite : 09/09/20. 

Contactez Help Refugees Work sur WhatsApp/Viber au 97767329 ou par téléphone au 22205959 pour plus d’information ou d’assistance pour vous inscrire.

--------

تتلقى المعاهد التالية حاليًا طلبات الالتحاق ببرامج الخريف / الشتاء:جامعة قبرص (نيقوسيا) - الموعد النهائي: 05/09/20معاهد الدولة للتعليم الإضافي (جميع المدن) - الموعد النهائي:09/09/2020

 لمزيد من المعلومات عن التسجيبل من خلال الواتس اب او الفايبر97767329Help Refugees Workتواصل مع

او بالاتصال على الرقم 22205959