Στα πλαίσια του EUROPASS DAYS 2017, Το Κέντρο Παραγωγικότητας διοργανώνει δωρεάν συναντήσεις διάρκειας 3,5 ωρών. 

Οι συναντήσεις έχουν στόχο να βοηθήσουν τους συμμετέχοντες να δημιουργήσουν ένα καλό Βιογραφικό Σημείωμα καθώς και βασικές επικοινωνιακές και κοινωνικές δεξιότητες για τη βελτίωση της απασχολησιμότητάς τους.

Τόπος και χρόνος συναντήσεων:

Λευκωσία 23 και 24/11/2017

Λεμεσός: 27 και 28/11/2017

 

Οι εκδηλώσεις θα καλύψουν θέματα όπως:

-Δημιουργία ενός αξιόλογου βιογραφικού σημειώματος (CV) και συνοδευτικής επιστολής (Cover Letter)

-Πληροφόρηση για τις ευκαιρίες εργοδότησης στην Κύπρο και στην ΕΕ και τους τρόπους αναζήτησης κενών θέσεων εργασίας

-Επιτυχή αντιμετώπιση συνέντευξης εργασίας.

Οι συμμετέχοντες θα μπουν αυτόματα στην κλήρωση για ένα laptop.

 

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Λευκωσία, πατήστε εδώ.

Για περισσότερες πληροφορίες και το πρόγραμμα των εκδηλώσεων στη Λεμεσό, πατήστε εδώ.