Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου προσφέρει υπηρεσίες Επαγγελματικού Προσανατολισμού σε νέους από 14-35 χρονών.

Τόπος Συναντήσεων: Κέντρα Πληροφόρησης Νέων Λευκωσίας, Πάφου, Λάρνακας και Λεμεσού.

Οι υπηρεσίες που προσφέρονται:

  • Συμβουλευτική για σχεδιασμό επαγγελματικής σταδιοδρομίας στα πλαίσια της σύγχρονης αγοράς εργασίας (νέες δεξιότητες, βελτίωση ευκαιριών εργοδότησης,
    βιογραφικό σημείωμα, τρόποι αναζήτησης εργασίας, ανάληψη επιχειρηματικής πρωτοβουλίας, ενημέρωση για Ευρωπαϊκές και εθνικές ευκαιρίες).
  • Πληροφορίες για σπουδές και κατάρτιση στην Κύπρο και χώρες του εξωτερικού.
  • Καθοδήγηση για τις επιλογές μαθημάτων σε μαθητές.
  • Βοήθεια για τη συμπλήρωση αιτήσεων για πρόσβαση σε Δημόσια Πανεπιστήμια.
  • Σε όλες τις Συμβουλευτικές Υπηρεσίες τηρείται εχεμύθεια και το επαγγελματικό απόρρητο.

Για ραντεβού και περισσότερες πληροφορίες, τηλεφωνήστε στο 77772757.